ประเมินราคา

ติดต่อเราเพื่อให้ทีมงานเข้าประเมินราคาหน้างาน พร้อมให้คำแนะนำในการสร้าง ปรับปรุงตามความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

รายละเอียด


การออกแบบและกำหนดวัสดุที่จะใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร อาทิเช่น

  • ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
  • ระบบแสงสว่างตามจุดต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
  • ระบบเต้ารับ (ปลั๊กไฟ)
  • ระบบป้อนกันไฟดูด สายดิน
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า

© Copyright 2019 RUANGANAN CORPORATION LIMITED