ประเมินราคา

ติดต่อเราเพื่อให้ทีมงานเข้าประเมินราคาหน้างาน พร้อมให้คำแนะนำในการสร้าง ปรับปรุงตามความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

รายละเอียด


การวางแบบแปลนของท่อน้ำต่างๆ และติดตั้งระบบน้ำทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร เพื่อนำน้ำจากท่อประปาหลักเข้ามาใช้ภายในตัวอาคาร อาทิเช่น

  • ระบบน้ำประปา บริเวณภายนอกและภายในตัวอาคาร
  • ระบบน้ำอุ่นที่ต้องมีการติดตั้งเครื่องทำความร้อนและท่อจากภายนอกตัวอาคาร
  • ระบบน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาล หรือท่อระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับรองรับน้ำที่ผ่านการใช้งานจากภายในอาคารออกสู่ภายนอก

© Copyright 2019 RUANGANAN CORPORATION LIMITED